Scandinavian Certification Course

 

3 – ÅRIG HELGEBASERT SERTIFISERING I TIMANI

VELKOMMEN TIL ET UNIKT DELTIDSSTUDIUM FOR MUSIKERE!

SØKNADSFRIST 1. OKT 2020  EARLY BIRD PRIS

Endelig søknadsfrist 15. november Ordinær Pris

Hvis du ønsker å delta på engelsk intensiv sertifisering, så er søknadsfristen 1. april (early bird) eller 14. april (standard). Klikk på engelsk flagg for mer informasjon.

Ta kontakt om du har spørsmål

Tina Margareta Nilssen

post@timani.no

www.timani.no

 

Apply HERE

 

 Se video om Timani-sertifiseringen

Dette studiet er for alle som forstår norsk/svensk. Man kan også melde seg på den engelske intensiven, hvis man ønsker et annet kursformat.

 1. året: GÅR OVER 4 HELGER – EN INTENSIV UKE PÅ SOMMEREN + 8 TIMER INDIVIDUELL OPPFØLGING OG ONLINE MATERIALE
2. året: GÅR OVER 4 HELGER OG 1 UKE PÅ SOMMEREN – 18 INTENSIVE DAGER + INDIVIDUELL OPPFØLGING
3. året: GÅR OVER 4 HELGER OG 1 UKE PÅ SOMMEREN – (18 INTENSIVE DAGER) + INDIVIDUELL OPPFØLGINGDATOER FOR LEVEL 1 – 2020/2021:

Studiet er lagt opp til at du kan ha jobb og andre studier ved siden av.
Oppstart med individuelle timer etter avtale fra oktober/november 2019.

OPPLEGG:

HELGESAMLINGER FREDAG-SØNDAG FRA 9.30 – 18 OG EN UKE INTENSIV PÅ SOMMEREN

Datoer for 2020/2021 Level 1:

HELG 1:  8. – 10. januar
HELG 2:  5. – 7. februar
HELG 3:  5. – 7. februar 2021
HELG 4:  9. – 11. april 2021
EN UKE INTENSIV PÅ SOMMEREN 2021: Dato kommer senere


 

INNHOLDET I FORDYPNINGEN

 • Gruppeundervisning og individuell undervisning
 • Grundig anatomi med relevans for musikere
 • Kunnskap om bindevev og relevans for musikere
 • Fordypning i den «indre» og musikalske kroppen i forbindelse med nervesystemet
 • Bevegelseslære/anvendt biomekanikk for musikere
 • Kropp-sinn forbindelsen (øvelser, og kunnskap om blant annet hjernens frykt-respons)
 • Prestasjonecoaching – individuell coaching til deg, for å løse opp i bakenforliggende årsaker til spenninger og hindringer
 • Coaching-sertifisering i Level 3 der du blir “Mind Detox Practitioner”
 • Tilstedeværelse
 • Kosthold – et innføringsforedrag til inspirasjon
 • Hvordan romme egne kroppsfornemmelser/følelser og veilede andre i tilfeller der det oppstår emosjoner i undervisning
 • Retorikk – foredrag
 • Metodikk – oppbygning av en Timani-time og hvordan håndtere seg selv i undervisningssituasjonen
 • Opplæring i å holde innføringskurs og workshops i Timani
 • Enkle manuelle teknikker
 • Observasjon gjennom mesterklasser
 • Tilgang på lærerhåndbok online med masse videoer med øvelser og anatomi

FOREDRAGSHOLDERE

 • Elin Marie Christensen (Master Teacher Timani)
 • Lotta Karlsson (Timani Master Teacher)
 • Steinar Børmer (Timani Master Teacher)
 • Miriam Hkavaty (Timani Master Teacher)
 • Björg Brjansdottir (Timani Master Teacher)
 • Ellen Trømborg (Timani MasterTeacher)
 • Tina Margareta Nilssen (grunnlegger av Institutt for musikerhelse og bevegelse, skaper av Timani)
 • Gabor Dalnoki (Psykomotorisk utvikling)
 • En rekke erfarne musikere og pedagoger (Level 2 instrumentfordypning)
 • Kroppsterapeuter, blant annet Bjørnar Theigmann, Oslo (massasje KMI behandling) med mer.

OPPLEGG

Målet er å få dybdekunnskap og en god oversikt over fagområdet som handler om kroppens koordinasjon og forbindelsen mellom kropp og sinn i forhold til musikeren og musikkutøvelsen. Man blir primært godkjent til å undervise og veilede i det fysiske, men innehar kompetanse for å gjenkjenne mentale utfordringer som kan dukke opp i et musikerliv og i undervisningssituasjoner. I løpet av Level 3 får man en innbakt sertifisering i  coaching-metoden Mind Detox Method.

1. året: Studiet går over 4 helger (3 lange dager hver gang), og 1 uke på sommeren. Vi holder på ca 9-10 timer hver dag inkludert pauser, pluss individuell oppfølging utenom helgesamlingene. Helgene består av foredragsbasert undervisning.

2. året: Studiet går over 4 helger og en uke på sommeren. Her er hovedfokuset de ulike behovene i ulike instrumentgruppene og opplæring i å holde kurs for gruppe.

3. året: Studiet går over 4 helger og en uke på sommeren. Her får man tilleggsutdanning som mental veileder, Timani for barn og manuelle teknikker.

Inkludert i prisen og i tillegg til helgesamlingene på Level 1 kommer:

 • 3 individuelle timer mental veiledning/prestasjonsforberedelse – avdekke personlige evner, fremtidsplanlegging, jobbe forbi mentale hindre
 • 3 individuelle timer undervisning med instrument med en Master Teacher
 • 2 valgfri: mental veiledning, eller undervisning på instrument med en Master Teacher
 • 1 halvtime KMI – behandling fra erfaren massasjeterapeut (Structural Integration), Bjørnar Theigmann
 • Gratis repetisjon av Timani Innføringskurs (som assistent) så mange ganger du ønsker!

Tilsammen 250 timers utdannelse på Level 1 ( i tillegg kommer Level 2 og 3)

 • 210 timer som workshop/foredrag
 • 20 timer undervisningspraksis
 • 10 timer privatundervisning (coaching/timer/massasje)
 • 10 timer lesing og høre podcaster

Eksamener/kvalifisering

 • Grunnleggende anatomi – skriftlig eksamen Level 1
 • Gjennomgang av øvelser og anatomi – muntlig/skriftlig Level 2
 • 20 timer undervisningspraksis i egen regi – skriftlig rapport av undervisningspraksis
 • Refleksjon over egen integrering underveis – muntlig Level 1, 2, 3
 • Presentasjon – muntlig foredrag 20 minutter Level 1
 • Mind Detox – praksis Level 3
 • Lest pensum

Erfaringsbasert tilnærming, integrere kunnskapen i egen spillepraksis/kropp/psyke gjennom hele studiet
Bestått studium forutsetter 90% oppmøte og beståtte eksamener/oppgaver


KRAV TIL SØKEREN:

 • Hvis mulig: har deltatt på minimum 1 innføringskurs i Timani tidligere, eventuelt som valgfagemne eller obligatoriske kurs ved institusjoner på minst 10 timer. Dette kan gjennomføres før første samling. Det er ikke obligatorisk, men anbefales sterkt. Deltakelse på innføringskurs må i alle tilfelle gjennomføres før endt Level 2.
 • Har tatt minimum 3 privattimer med en Timanilærer. Dette kan gjennomføres før første samling
 • Medlemskap i det online Timanikurset senest fra den datoen man er akseptert i studiet (du får rabatt når du blir tatt opp i studiet): TimaniCommunity
 • Har stor grad av modenhet og ansvarlighet i forhold til eget liv
 • Er interessert i å utvikle deg selv som musiker, pedagog og menneske
 • Har spesiell interesse for kroppens potensiale i forhold til instrumental/sangutøvelse
 • Har spesiell interesse for å hjelpe deg selv og/eller andre 2mennesker til å bli bedre kjent med seg selv, sin kropp og sitt iboende potensiale
 • Har deltatt på kurs og har en egen praksis av meditasjon/mindfulness. (Vi bruker egen praksis av meditasjon i noen pauser i løpet av dagene på studiet, så det er viktig at du har en teknikk du da kan benytte deg av selvstendig.)
 • Ha lest boken Mind Calm av Sandy Newbigging før oppmøte til første helgesamling
 • Har studert eller studerer musikk på universitet eller folkehøgskolenivå, eller utøver musikk på profesjonelt nivå (hvis du ikke oppfyller dette kravet men allikevel ønsker å gå studiet, ta kontakt) og/eller at du er musikkpedagog
 • Har gode menneskelige og pedagogiske egenskaper
 • Du er villig til å forplikte deg til hele studiet og gjennomføre studieplanen etter beste evne

SØKE NÅ

Ta kontakt om du ikke oppfyller alle krav innen søknadsfristen for å fine en god løsning til opplegg før studiestart.


PRIS

Pris kr 36.000 (Early Bird Rabatt hvis du søker før 1. oktober kr 34.000) for 1. året

32.000 for 2. året og 32.000 for 3. året.

Inkluderer all undervisning og noe undervisningsmateriell.
Bøkene til lesing kjøpes selv, nærmere beskjed om pensumliste ved opptak.
Beløpet kan betales som delbetaling før hver helg, eller alt for gjeldende Level i en betaling.

 

Apply HERE
SØKNAD
TA KONTAKT OM DU IKKE OPPFYLLER ALLE KRAVENE, MEN ALLIKEVEL ER INTERESSERT I Å TA STUDIET!

VELKOMMEN TIL EN SPENNENDE REISE I EGEN KROPP OG MUSIKALITET!

Tina Margareta Nilssen

 


KONTAKT

Tina Margareta Nilssen

Skådalsveien 13A

0781 Oslo

Norge

post@timani.no

www.timani.no

 

 

Se video om Timani-sertifiseringen


 


 

Apply HERE